Daha önce doğal gaz başvurusu nasıl yapılır konulu bir yazı yazmıştık. Bu konumuzda ise, yeni eve taşınmanın bir başka zorluğu olan elektrik aboneliği başvurusu ve elektrik aboneliği sırasında istenen belgeleri yazacağız. Elektrik aboneliği başvurusundan önce hangi belgeleri hazırlamanız gerektiğini ve hangi yolları izleyeceğinizi bilirseniz bu işlemler sizler için daha kolay olacaktır.

Başvuru Sırasında Bilinmesi Gerekenler:

 • Öncelikle elektrik aboneliği başvurusu sırasında mal sahibinin veya mal sahibinin vekâlet verdiği kişinin bulunması gerekir.
 • Eğer kiralık mülk ise, kiracı olduğunu ispatlayan bir belge (kira sözleşmesi gibi) gerekir. (Örneğin; Mersinde kiralık ev de oturuyorsunuz bu durumda oturduğunuz eve dair kira sözleşmesi veya kiracı olduğunuzu ispatlayan bir belgeye ihtiyacınız bulunmakta.)
 • Başvuruyu yapacak kişi tarafından ilgili dağıtım bölgesine gidilerek enerji tesisi istenen mülke dair aşağıdaki bilgiler dâhilinde gerekli dilekçenin yazılması gerekir.

Dilekçede Bulunması Gereken Bilgiler:

 • Enerji isteğinde bulunan yerin tapusu veya parsel, pafta numarasının bulunduğu bir evrak gerekmektedir.
 • Yazılacak dilekçede, enerji isteğinde bulunulan tesis veya mülkün enerjiyi kullanım amacı belirtilmelidir.
 • Eğer özel bir enerji miktarı söz konusu ise örneğin, bir tesise veya yüksek enerji gerektiren bir yapıya bağlantı söz konusuysa bu durum mutlaka dilekçede belirtilmelidir. Enerji miktarı belirtildiği takdirde gerekli kurum tarafından özel trafo dahi temin edilebilecektir.

Elektrik Aboneliği Başvurusu Sırasında Gereken Evraklar:

 • Enerji isteğinde bulunan mülkün tapusu.
 • Enerjinin bağlanacağı yerin ayrıntılı şekilde elektrik planlamasını gösteren proje. (Aydınlatma, ısıtma tesisatı, elektrojen grupları sayısı gibi)
 • Ruhsat gerekmeyen yapılar için ilgili kurumlardan alınmış izin belgeleri.
 • İmar ve köy yerleşim yerleri dışında kalan alanların mutlaka Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yapı kullanma izni belgesini temin etmesi gerekir. Aksi durumda işlemler yapılamayacaktır.
 • Yapı için kullanılacak olan sayacın faturası.
 • Köy ve yerleşim alanı içinde bulunanlar için, 3194 sayılı imar kanununa göre yapı kullanma hakkını gösteren belgenin temini.
 • Bu evrakların yanı sıra ilgili mevzuata göre kurumun belirttiği belgeleri temin etmeniz istenebilir.
Reklamlar